عنوان(راه حل هاي مبتني بر فن آوري اطلاعات در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

راه حل هاي مبتني بر فن آوري اطلاعات در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی|50686402|flh1447260|
هم اکنون فایل با مشخصه ی راه حل هاي مبتني بر فن آوري اطلاعات در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 3.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 48
بنام خدا مفهوم برنامه ريزی منابع سازمانی (ERP) Simplistic Definition
ERP - Enterprise Resource Planning
Detailed Definition
“a business strategy and set of industry-domain-specific applications that build customer and shareholder communities value network system by enabling and optimising enterprise and inter-enterprise collaborative operational and financial processes”(Source: Gartner’s Research Note SPA-12-0420) مفهوم ERP به زبان ساده ERP امكاناتي ( تسهيلاتي ) را فراهم مي كند تا سيستمها و اطلاعات
در تمام سطوح سازمان بصورت يكپارچه تحت پوشش قرار گيرد.

ERP فعاليتهاي اصلي سازمان را در راستاي ارتقاء خدمات به مشتري و ايجاد ذهنيت (تصوير) برتر شركت پوشش مي دهد.

ERP با استفاده از گزينه هاي برتركليه اطلاعات ورودي سازمان را به صورت سيستماتيك و علمي ساماندهي و بهينه سازي مي نمايد. مفهوم برنامه ريزی منابع دولت (GRP) Simplistic Definition
GRP - Goverment Resource Planning
Detailed Definition
“a business strategy and set of Government-specific applications that build customer and shareholder communities value network system by enabling and optimising enterprise and inter-Government collaborative operational and financial processes” GL MRP AP Payroll AR MRP II HRM Distribution Scheduling Planning ERP SCM EC SFA CRM E-ERP

ERP II

E-SCM EDI 2000s 1990s 1980s 1970s Evolution of ERP Systems FM 2000s 1990s 1980s 1970s Material Requirements Planning
برنامه ريزي مواد مورد نياز توليد دريافت برنامه توليد
دريافت موجودي بالفعل (انبار)
دريافت موجودي بالقوه (سفارشات در راه)
برنامه ريزي تامين مواد
اعلام كمبودها (نيازها)


MRP يكي از فنون مهم مهندسي صنايع است كه همچنان با قدرت ادامه حيات مي‌دهد
و در سيستم‌هاي ERP مورد استفاده بنيادي قرار مي‌گيرد. MRPساختار OUTPUT INPUT توصيه خريد
در زمانهاي مورد نياز توصيه ساخت
در زمانهاي مورد نياز ليست كمبود مواد و
قطعات و زمانهاي مربوطه برنامه توليد مشخصات مواد موجودي مواد اطلاعات كالاهاي
خريداري شده MRP MRPII
برنامه‌ريزي منابع توليد
Manufacturing Resource Planning برنامه ريزي و كنترل منابع موثر در فرايندساخت
مواد (اوليه ،نيم ساخته ،نهائي)
تجهيزات و ماشين آلات
نيروي انساني
بازتاب مالي فعاليتها
MRPII توسعه MRP از حوزه مواد به فرايند ساخت
توسط مهندسين نرم‌افزار است. MRPII MRPII ازسيستم هاي حوزه ساخت آغاز و به تدريج به ساير حوزه هاي موثر در توليد گسترش يافت....