عنوان(بسترسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت پذیرش و توسعه دورکاری)

بسترسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت پذیرش و توسعه دورکاری|50679580|flh1447260|
هم اکنون فایل با مشخصه ی بسترسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت پذیرش و توسعه دورکاری وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 1.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 29
بنام خدا

فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به خلق یا تعریف مجدد مشاغل شده است. به طور کلی می توان گفت تمامی تکنولوژی های برتر در طی 30 سال گذشته پدیدار شدند. جهان پيشرفته30 ثانيه بدون فناوري اطلاعات و ارتباطات نمي تواند به حيات خود ادامه دهد. (الوين تافلر) تعاريف از زواياي مختلف: اجتماعی، اقتصادي، شغلي، مكاني، فرهنگي و فناوری

جامعة اطلاعاتي مبتني بر نوآوري هاي چشم گير فناوري در پردازش، نگهداري و انتقال اطلاعات و تأثير آن در وجوه مختلف حيات اجتماعي بشر
جامعه اطلاعاتي یا جامعه فراصنعتي
تاثير فناوري اطلاعات بر وجوه مختلف جامعه
تغییر و تحول در مفاهيم آموزش، كسب و كار ، اقتصاد و تجارت
انجام اغلب فعالیت ها به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات
كم رنگتر شدن نقش زمان و مكان و امكان حضور مجازي
ايجاد مهارتها و مشاغل جديد در عرصه فناوري ارتباطات و اطلاعات
تغییر و تحول نحوه ارتباط و تعامل انسان ها
تبدیل مديريت سنتی به مدیریت نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ویژگیهای جامعه اطلاعاتي فنّاوري اطـلاعات مجموعه اي از سخت
افزارها، نرم افــزارها و فكــرافزارها
است كه گردش و بهــره برداري از اطلاعات را امكانپذير مي سازد.
فناوري اطلاعات و ارتباطات چيست؟ فنّاوري اطلاعات شاخــه اي ازفنّاوري است كه با استفاده ازسخت افزار، نرم افزار و شبـــــكه افـــزار، مطالعـه وكاربـرد داده و پردازش آن را درزمينـــه هاي : ذخيره سازي ، دستكاري، انتقــال، مديريت، جابه جايي، مبادلـه، كنترل و... امكانپذير مي سازد.
فناوري اطلاعات و ارتباطات چيست؟ حذف برخي از مشاغل فعلي
تغيير در برخي ديگر از مشاغل
ايجاد مشاغل جديد
ايجاد پديدة دوركاري با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
تخصصي تر شدن سطح وظايف واگذار شده به انسانها تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بركار در عصر اطلاعات، اجراي عمليات فيزيکي از راه دور امري ضروري و اجتناب ناپذير خواهد بود. انجام چنين فعل و انفعالاتي از طريق شبکه هاي كامپيوتري مثل اينترنت و تجهيزات ديگر همچون روباتها و مداراهاي واسط امکان پذيرميگردد، مشاغلی از قبیل:
توليد از راه دور
باغباني از راه دور
رصد ستارگان از راه دور
جراحي از راه دور
آزمايشگاههاي از راه دور
كنترل ادوات خانگي از راه دور سيستم هاي عمليات از راه دور موضوع دورکاری در سال‌های اخیر به طور جدی در دستورکار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات این امر را در جامعه توسعه دهند.
ايجاد پديدة دوركاري پیش‌نیاز طرح دورکاری (Teleworking) وجود یکسری بسترهای ارتباطی و فن‌آوری...