عنوان(دانلود پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی)

اصول مستندسازی اطلاعات پزشكیدانلود پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی|50308234|flh1447260|
هم اکنون فایل با مشخصه ی دانلود پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه


شايد برای پزشكان ايرانی كه تا چند دهه پيش مشغول كار بوده اند، موضوع شكايت های حقوقی بيماران كه در كشورهای غربی رواج داشت؛ امری عجيب و دور از ذهن می آمد.


حقيقت آن است كه فرهنگ وآئين ايرانيان همواره هاله ای از قداست را بر قامت حكيمان خود كشيده بود، نگرشی كه حتی طرح شكايت از سوی بيماران را نيز نا مانوس جلوه ميداد.


اما امروزه شرائط به كلی متفاوت از گذشته است.


جامعه ايران ناگزير قدم در راهی می گذارد كه نسبت و روابط افراد آن با هم را نه باورهای سنتی بلكه «بندهایقانون» مشخص می كند.


در چنين شرايطی جامعه پزشكی ايران تنها با درايت و بسترسازی های لازم در مراكز آموزشی خواهد توانست بدون تنش های ناخواسته، دوران گذار را پشت سر بگذارد.