عنوان(تحقیق نقش خانواده در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی فرزندان)

تحقیق نقش خانواده در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی فرزندان,مقاله نقش خانواده در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی فرزندان,دانلود تحقیق نقش خانواده در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی فرزندانتحقیق نقش خانواده در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی فرزندان|40260708|flh1447260|
هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق نقش خانواده در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی فرزندان وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

والدین همواره به عنوان الگوهای رفتاری نقش بسزایی در تربیت روانی، فکری وروند اجتماعی شدن فرزندان خود دارند.الگوهای رفتاری که درهمه ی زمینه ها نقش خود را در روند رو به رشد کودکان ونوجوانان نمایان و در جامعه بروز داده و نمودعینی دارند.

حال اگر بخواهیم به طور اخص الگوی رفتاری والدین را در تأثیرپذیری فرهنگی و فرهنگ سازی ترویج، توسعه وتعمیق کتاب ومطالعه مورد بازبینی قرار دهیم؛ بی شک اولین عامل و یکی از مهم ترین عوامل موثر در ترویج فرهنگ کتاب خوانی ومطالعه فرزندان، والدین هستند. وقتی پدر و مادر عادت به مطالعه داشته باشند و بخشی از فعالیت های روزانه ی خود را به خواندن ومطالعه اختصاص دهند، کودک و نوجوانی که زندگی کردن را با آن ها به تجربه نشسته، این مهم را خیلی زود می پذیرد، با آن انس و الفت یافته و به کار می گیرد و از همه مهم تر با کتاب آشنا شده و می آموزد که مطالعه را در زندگی خود جز امورات ضروری احساس کند.