عنوان(بررسی نقش مادر درتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران - سنت و علم)

بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران سنت و علم,نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران سنت و علمبررسی نقش مادر درتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران - سنت و علم|40091062|flh1447260|
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی نقش مادر درتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران - سنت و علم وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران - سنت و علم

چکیده مطالب:

دوران نوجوانی ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد .

یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت آن دررشد وتعالی جامعه وبالطبع زندگی بهترخانواده است ومادرمهمترین نقش را درتربیت فرزندان برعهده دارد.

دراین تحقیق بطوراجمالی به تربیت واهمیّت آن پردا خته ام . نقش مادردرتربیت ، نقش ویژه وحسّاسی است ودرلابلای بحث ، آیات قرآن وروایات منا سب بابحث را ذکرکرده ام .

دوران نوجوانی وبلوغ هم مهمترین دوره درشکل گیری شخصیّت هرفرد می باشدومشکلات این دوران هم اهمیّت بسزایی دارد .

خانواده ووالدین وروابط والدین با نوجوان اهمیّت ویژه ای دارد ووالدین خصوصاً مادرباید ازاین فنّ دقیق وحسّاس برخوردارباشد وشیوه های مناسبی را برای تربیت نوجوان بکارگیردتا نتیجه ی زحمات خود را درآینده ای نه چندان دوردریابد.

امید است پسران امروز که پدران فردا هستند ، با مطالعه ی این تحقیق به خودآ ینده وارزش واهمیّت خودرا دریابند وبه عنوان انسانی که باید درآینده پدرشودونسلی سالم وپاک به جامعه تحویل دهند . این تحقیق شامل سه بخش می باشد :

بخش اوّل : تربیت ونقش مادردرتربیت نوجوان

بخش دوّم : بلوغ ونوجوانی ، برخی ازمشکلات این دوران ودرمان آن

بخش سوّم : تأثیرخانواده برنوجوان