عنوان(تحقیق مقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل)

خانواده,رضایت زناشویی,زنان متاهل,زنان مطلقهتحقیق مقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل|35011178|flh1447260|
هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق مقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود تحقیق با موضوع مقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل،در قالبword و در 105 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیدهفصل اول : کلیات تحقیقبیان مسالهاهمیت و ضرورت تحقیقاهداف تحقیقسوال پژوهشفرضیه های تحقیقمتغیرهای تحقیقتعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیمزنان متاهلزنان مطلقه
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیقتعریف ازدواجاهمیت ازدواجمشکلات ازدواجسازگاری در ازدواجعوامل موثر در سازگاری ازدواجحوزه های سازگاری در ازدواجواژه خانوادهتعریف خانوادهچرخه ی دوره ی زندگی خانوادگیترک خانوادهخشونت زناشوییسبک های زندگی : سوال چند انتخابیزندگی مشترک : جنبه های مثبت و منفیجنبه های مثبت زندگی مشترک : صمیمیت و مشارکتجنبه های منفی زندگی مشترک : اختلاف به خاطر هیچ وپوچتنها زندگی کردن : واقعیتهای مختلفجنبه های مثبت زندگی مجردی : آزادی و استقلالجنبههای منفی زندگی مجردی : تنهایی و عدم تداومروابط زن و شوهر : روشن نگه داشتن چراغبافتهای زندگی مشترک : واقعیتهای مختلفازدواجازدواج در امریکای شمالیازدواج مدنیزندگی مشترک آزادزوج بودن اما جدا زندگی کردنخانواده درمانی راهبردیخانواده سالم و درمان راهبردیخانواده های مشکل ساز و درمان راهبردیخانواده های سالم و ناسالم و خانواده درمانی ساختاریتفاوت های بین روابط آشفته و غیر آشفته خانوادگیتحقیقات خارج از کشورتحقیقات انجام شده در داخل کشورساخت خانوادهانتخاب همسرطلاقدلایل طلاقدگرگونی در ساخت خانوادهمراحل زندگی از نظر لوینسونجدول مراحل رشد روانی – اجتماعی بزرگسالانسازگاری با زندگی از نظر ویلانتنقطه ضعف های نظریه لوینسون و ویلانتزمان بندی اجتماعیروابط صمیمیعشق رمانتیکهمسرگزینیفرهنگ و تجربه ی عشقروابط دوستیروابط دوستی همجنسرابطه دوستی با جنس مخالفخواهر – برادرها به عنوان دوستانتنهاییچرخه ی زندگی خانوادگیترک خانه ی پدریتشکیل زندگی زناشویینقش های زناشوییرضایت زناشوییانتظارها و افسانه های زناشوییپدر ــ مادریتنوع سبک های زندگی بزرگسالانطلاق و ازدواج مجدد
فصل سوم : روش تحقیقطرح تحقیقجامعه تحقیقحجم نمونه تحقیقروش نمونه گیری تحقیقابزارها ی پژوهشنحوه اجراییروایی آزمون رضایت از زندگی زناشوییتحلیل آماری داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده هامقدمهفرمول آزمون tجدول ۱-۴ نمرات آزمودنیها از پرسش نامه رضایت مندی از زندگی در دو گروه زنان متاهل و مطلقهجدول ۴-۲ : مقایسه رضایت مندی از زندگی زناشویی – زنان متاهل و مطلقهجدول ۴-۳ : مقایسه رضایت زناشویی در بین خانواده های پردرآمد و کم درآمدجدول ۴-۴ : مقایسه رضایت زناشویی در بین خانواده های با زوجین فامیلی و غریبه
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیریمحدودیت هاپیشنهاداتمنابع و ماخذپرسشنامه رضایتمندی از زندگی زناشویی