عنوان(بررسی تاريخچه مصرف چوب)

مصرف چوب و تاریخچه آنبررسی تاريخچه مصرف چوب|30009060|flh1447260|
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی تاريخچه مصرف چوب وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چوب يكي از اولين موادي است كه بطور طبيعي و فراوان در دسترس بشر قرار داشته است. از اين رو تاريخ استفاده از آن به زمانهاي خيلي دور مي‌رسد. ناآشنايي انسانهاي قديم به ادوات مناسب جهت تبديل اين جسم، به طوري كه تاريخ نشان مي‌دهد، مصرف آنرا محدود ساخته ولي با پيشرفت زندگي و امكانات بهتر تبديل چوب به صورت‌هاي مختلف هر چه بيشتر توسعه يافته است. بطور كلي مي‌توان گفت با آنكه انسان قبل از تاريخ پناهگاه زندگي خود را از غارنشيني آغاز كرد ولي از چوب قديم‌تر از ساير مواد استفاده نمود.در كاوشهاي باستان‌شناسي در كنار درياچه‌هاي سوئيس، ساووآ (در حوزه آلپ )، ايتاليا و بسياري از نقاط ديگر كه در گذشته در آب قرار داشته‌اند پايه‌هاي چوبي خانه‌هاي شناور مربوط به دوران پارينه سنگي، نوسنگي و عصر آهن هنوز به دست مي‌آيد كه نشانه قدمت استفاده از چوب در ساختمان، وسايل كار و منزل مي‌باشد و نشان مي‌دهد كه انسانهاي قديم چوب را به شكل خيلي ابتدائي بخصوص براي پايه و پوشش پناهگاه خود بكار مي‌برند. جالب اينكه هنوز هم در بعضي نقاط جهان مثل اقيانوسيه و ماالاكا، خانه‌هاي شناور در آب توسط بومي‌ها به همان صورتهاي ابتدائي ساخته مي‌شود.بطور كلي مصارف چوب در گذشته و تا حدود دويست سال پيش هنوز هم شكل سنتي خود را حفظ كرده بود و از قرنهاي متمادي بدون تغيير و تحول چشم‌گيري در جوامع انساني رايج بوده است. اين مصارف شامل استفاده از چوب در تهيه؛ دسته افزار، گهواره، خانه سازي، تخت خواب، نرده بام، وسائل كشاورزي، كشتي و قايق‌سازي، وسائل نخ ريسي و بافندگي، وسائل جنگي و شكار، ميز و نيمكت، در سازي و.... بوده است.در اين ميان ملاحظه مي‌گردد كه نقش چوب در تكامل تمدن انسانها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است بخصوص زماني كه تعمق كنيم كه در سواحل آبها تنها وسيله حمل و نقل، قايق و كشتي بوده و اين وسيله حركت تا چه اندازه در اشاعه تمدن و تكامل آن ودر كشف نواحي و منابع ناشناخته در كره زمين تأثير داشته و يكي از اسباب حفظ بقاء انسان در طي ادوار تاريخ گرديده است.در موزه آلتونا در هامبورگ تكامل استفاده از چوب در كليه موارد مذكور و نقش حياتي اين ماده در تداوم و تكامل انسان ها آشكارا از روي وسائل چوبي كه در آنجا جمع‌آوري گرديده نمايان است. به همين ترتيب آثار چوبي كه در موزه علوم طبيعي لندن وجود دارد بازگو كننده آن است كه بشر از حدود 10000 سال قبل با نيزه چوبي به شكار مي رفته و در اروپاي شمالي از 5000 سال قبل، از قايق و وسائل چوبي استفاده مي‌كرده است.