عنوان(نقشه _ مدل قلیان سنتی در نرم افزار سالید ورکز solid works (مرتبط با رشته های گروه هنر))

قلیان , قلیان در نرم افزار سالید ورکز , نقشه قلیان , قلیان solid works , مدل قلیان , نقشه سالیدنقشه _ مدل قلیان سنتی در نرم افزار سالید ورکز solid works (مرتبط با رشته های گروه هنر)|282183|flh1447260|
هم اکنون فایل با مشخصه ی نقشه _ مدل قلیان سنتی در نرم افزار سالید ورکز solid works (مرتبط با رشته های گروه هنر) وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این پروژه در نرم افزار سالید ورکز (solid works) مدل سازی شده که شامل تمامی قطعات بهمراه مونتاژ آن میباشد.

این پروژه شامل موارد زیر میباشد:

1. Part تمامی قطعات

2. Assembly مونتاژ مجموعه

3. render رندر مجموعه...

(مرتبط با رشته های گروه هنر)

مدل سازی ، مونتاژ و رندرینگ: ناصر فرشاد